Biyokütle Nedir? Biyomas Nedir?

Biyokütle Nedir? Biyomas Nedir?

Biyokütle (biyomas) organik içeriğe sahip olan, farklı proseslerden geçerek elektrik ve güç üretiminde kullanılan biyolojik kütle olarak adlandırılan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Özellikle tarımsal ve hayvansal üretimin yoğun olduğu yerlerde atık olarak oluşan biyokütle potansiyeli yüksektir. Biyokütle, hurda ve keresteler, orman atıkları, tarımsal ürün atıkları, su bitkileri, kentsel katı atıklar, atıksu, gübre ve bazı atık kalıntılarından oluşmaktadır. Atıkların devamlı ve düzenli olarak temin edilebilir olması yenilenebilir enerji üretiminin sürdürülebilir olması için önem arz etmektedir. Bu bağlamda biyokütle yenilenebilir enerji kaynağıdır.

Biyokütle kimyasal bağ ile güneş ışığı enerjisinin depolandığı organik maddedir. Çürüme, yanma ve ayrışma ile karbon, oksijen ve hidrojen moleküllerinin bağlarının kırılması sonucu depolanan kimyasal enerji açığa çıkmaktadır. Biyokütle çeşitli dönüşüm prosesleri geçirerek termal enerjiye, sıvı, katı, gaz yakıtlara ve kimyasal ürünlere dönüşmektedir. Genellikle kullanılan biyoenerji teknolojileri direk yakma, birlikte yakma, gazifikasyon, piroliz, anaerobik çürütme ve fermantasyondur.