Biyogaz fosil yakıt mıdır?

Biyogaz fosil yakıt mıdır?

Fosil yakıtlar, organik maddelerin ısı, basınç ve zaman koşullarına bağlı olarak parçalanmasıyla meydana gelen karbon bakımından zengin malzemenin jeolojik olarak birikiminden oluşan yakıtlardır. Daha genel bir tanım yapmak gerekirse belirli bir bölgede milyonlarca yıl önce toprağın altına gömülen bitki ve hayvan kalıntılarının termokimyasal tepkimeler sonucu dönüşerek birikmesi ile oluşmuşlardır. Fosil yakıtlar katı, sıvı ya da gaz olabilmektedir. Katı olarak kömür, sıvı olarak petrol ve gaz olarak doğal gaz örnek verilebilir. Fosil yakıtlar hidrokarbonların yakıt olarak saflaştırılması ya da rafine edilmesi ile farklı şekillerde meydana gelmektedir.

Biyogaz da bir hidrokarbon yakıtıdır ancak fosil yakıt sınıfına girmemektedir. Biyogaz, bitkisel, hayvansal ve endüstriyel atıkların anaerobik çürümesi ya da çürütülmesi sonucu meydana gelen, yoğunlukla metan ve karbondioksit gazlarından oluşan bir gaz karışımıdır. Biyogaz fosil yakıtlar gibi jeolojik olarak oluşmamaktadır ve madencilikle elde edilmemektedir. Biyogaz doğal gaz seviyesine kadar saflaştırılabilmesine rağmen bu sınıfta değil yenilenebilir metan sınıfında yer almaktadır.