Biyogaz bileşenlerinin yararları/ zararları nelerdir?

Biyogazın bileşenlerinin varlığı ve oranları tesis tipi ve hammadde gibi farklı çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Sıklıkla bulunan safsızlıklar ve yarattığı sorunlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bileşik İçerik Etki
CO2 25-50% – Kalorifik değeri düşürür– Gaz ıslak ise korozyona neden olur.
H2S 0-0,05% – Ekipman ve boru sistemlerinde aşındırıcı etki yapar– Yanma sonrası SO2 emisyonları veya tam yanmama sonucu H2S emisyonları oluşur (sınır değer %0.1 olmalıdır).
NH3 0-0,05% – Yanma sonucu oluşan NOx emisyonları yakıt hücrelerine zarar verir.
Su buharı 1-5% – Ekipman ve boru sistemlerinde aşındırıcı etki yapar– Boru sistemi ve nozullarda donma riski oluşturur.
Toz >5 µm – Nozulları ve yakıt hücrelerini tıkar.
N2 0-5% – Kalorifik değeri düşürür.
Siloksan 0-50 mgm-3 – Motor sistemlerine zarar verir ve aşındırır.